Hoe wordt een kind een pleegkind? En zijn pleegkinderen anders dan andere kinderen? In zijn algemeenheid kun je zeggen dat pleegkinderen vaak veel hebben meegemaakt. En dat heeft zeker impact op het kind.

Hoe word je pleegkind?

Als er problemen zijn in een gezin wordt er eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Op het moment dat anderen de zorg voor het kind overnemen van de ouders, wordt een kind een pleegkind. Soms gebeurt dat doordat ouders zelf hulp inroepen, bijvoorbeeld van bekenden, het wijkteam of het centrum voor Jeugd en Gezin. Soms gebeurt het doordat de Kinderrechter ingrijpt en het kind uit huis wordt geplaatst.

Wat voor kind is een pleegkind?

Pleegkinderen zijn jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. Het zijn gewone kinderen, met het verschil dat ze vaak veel hebben meegemaakt en tekort zijn gekomen. Sommigen hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of leer- of gedragsproblemen.

Is een pleegkind een probleemkind?

Elk kind is anders. Dat geldt ook voor pleegkinderen. Wel hebben alle pleegkinderen een afscheid achter de rug. Soms hebben ze ook al afscheid moeten nemen van hun (school)vrienden. Mede hierdoor komen hechtings- en loyaliteitsproblemen veelvuldig voor. Maar boven alles zijn pleegkinderen gewoon kinderen, die naar school gaan, buitenspelen en soms lekker dwars pubergedrag vertonen. Gelukkig wel!

Kijk voor meer informatie over hechtings- of loyaliteitsproblemen en over het veel voorkomende FAS (Foetaal Alcohol Syndroom)op:
www.basictrust.com
www.fasstichting.nl

Het prentenboekje ‘Het meisje met het omgekeerde magneetje’ van pleegmoeders Linda en Cornelie maakt het onderwerp hechtingsstoornis bespreekbaar voor jongere (pleeg)kinderen (3/6 jr). Download het boekje hier.